„Szanowni Państwo,

Informujemy,  że od sierpnia tego roku zostanie zmieniony adres mailowy, z którego będą wysyłane informacje o odpłatnościach za pobyt i żywienie na oplaty@cui.wroclaw.pl

Numery kont , na które Państwo dokonują płatności, nie ulegną zmianie. Prosimy o dodanie adresu oplaty@cui.wroclaw.pl do zaufanych nadawców (whitelisty) na Państwa skrzynkach pocztowych, aby upewnić się, że wiadomości z powyższego adresu nie będą trafiały do folderów spamowych.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy skontaktować się z Placówką naliczającą odpłatność. „

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym, w podstawie prawnej zawarcia Umowy -http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwaly_tytul.aspx – zaszły istotne zmiany w naliczaniu opłat.

 Ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę
  faktycznego  pobytu  dziecka  w przedszkolu,  uczniów  objętych 
  wychowaniem  przedszkolnym  do  końca  roku  szkolnego  w roku 
  kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  w czasie  przekraczającym
  wymiar określony w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.”.

Wpłaty za przedszkole należy dokonywać do 15-go dnia każdego następnego miesiąca.

 

2. Zgodnie z ustaleniami z zespołem radców prawnych informujemy, że od 1.09.2016 za każdy dzień nieterminowej wpłaty będą naliczane ustawowe odsetki.

Opłata naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i składa się z opłaty za wyżywienie ( 3 posiłki – 11,50 zł za dzień) i opłaty za naliczone za  każda rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin bezpłatnych.