OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

PRZEDSZKOLA NR 111 WE WROCŁAWIU

 

Przedszkole nr 111 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności

  1. Niniejsza strona internetowa jest w częściowo zgodna z Web Content Accessibility Guidelines, wraz z częściowym uwzględnieniem poziomu AAA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 11.09.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 11.09.2020 r.

 

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni, oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

 

Skróty klawiszowe

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

 

Dostępność architektoniczna siedziby

Siedziba Przedszkola 111 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Skwerowej 14 53-303 we Wrocławiu częściowo jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Parterowy budynek, wszytko na jednej kondygnacji, można wejść z psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przedszkole nr 111 dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://przedszkole111.edu.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej Przedszkola nr 111.

Jeśli stwierdzisz, że serwis Przedszkola nr 111 nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Przedszkole 111, ul Skwerowa 14, 53-303 Wrocław tel. 71 7986941, mail: sekretariat.p111@wroclawskaedukacja.pl
lub
Jowita.Kowalska@wroclawskaedukacja.pl
lub

Ksymena Foks-Grab
Ksymena.Foks-Grab@wroclawskaedukacja.pl

Tel. 71 798 69 41

 

Postępowanie odwoławcze

 W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Data publikacji witryny: 13.09.2019 r.

Data ostatniej aktualizacji: 11.09.2020 r.

 

Przydatne linki